Torsdagspils 18.juni

Vi gjentar suksessen og inviterer til torsdagspils på Kunstnernes Hus torsdag 18. juni fra kl 18. Vi gleder oss til å møte gamle og nye kjente igjen. NB: Merk nytt tidspunkt, fra kl. 18!

Torsdagspils 14.mai

Les Anciens håper å se flest mulig av dere på Kunstnernes Hus førstkommende torsdag, 14.mai. Vi reserverer bord fra kl 16.30, for igjen å kose oss med et torsdagsglass og kanskje en matbit i godt lag.

Prendre un verre à la francaise, med kjente og ukjente lycéens, det er god oppladning til 17.mai, det!

Årsfest

Lørdag 24. januar ønsker Les Anciens velkommen til årsfest på Sagene Lunsjbar (Maridalsveien 153). Vi ønsker å se så mange av dere som mulig, så sett i gang jungeltelegrafen på eget kull og kullene rundt deg – dette er en flott anledning til å treffes igjen! Vi starter kl. 19.00 med en velkomstdrink og et kort årsmøte, slik at styret får gjøre
rede for sine aktiviteter og årets høydepunkter. Etterpå, ca. kl. 20.30, samles vi rundt bordene til et godt måltid og en bra fest!Fortsett å lese «Årsfest»

08-03 Referat fra styremøte 13.03.2008

Møte Les Anciens 13.03.08

1. Referat og agenda fra forrige møte – godkjent
2. Fellesmail: nye artikler lagt ut på vår webside. Styret legger ut en ny informasjon om feiringen i Rouen. Deretter sender styret en fellesmail til medlemmene. Astrid lager forslag til mail. Styret tar kontakt med Gange Rolv for uoffisielt program. Sette inn et punkt i fellesmailen om søknadsfristen.

3. Adressedugnad
Dugnads gjengen har oppdatert mye av adresselistene. De har fått inn mye ny informasjon. Styret oppdaterer det de kan i kveld av informasjon.
Brukernavn: lesanciens Passord: frankrike

4. Avisartikler
Mads har truffet språkattachéen ved Centre Culturel angående artikkel til avis. Mads følger dette videre

5. Rekruttering & informasjon om tilbudet
Astrid har ikke tatt kontakt med Astrid Skogen ennå angående rekruttering. Rekrutteringsutvalget har ennå ikke gjort noe.
Hva har foreningen/ hva kan foreningen gjøre?
Er det aviser vi kan bruke for å sette inn annonse? Kanskje sette inn en notis i de største region avisene. Pris på disse avisene burde sjekkes, men kan være at det er for sent.
Astrid sender en mail til Kari Skogen på vegne av styret for å informere om hvordan vi kan rekruttere.
En side som heter http://www.vigo.no har informasjon om vgs tilbud og der bør informasjon om om tilbudet legges ut.
Hans Ola og Lars prøver å få tak i en elev som har gått på tilbudet, og prøver å få denne inn i Aftenposten eller en annen avis i forhold til påsken. Lars og Hans Ola korrdinerer dette.
Styremøte i slutten av mai angående hvodan rekrutteringen bør tilrettelegges. Etter dette møtet arrangere styret et møte med Kari Skogen for å legge frem planene.

6. Markeringen av Rouen
Ambassaden har meldt tilbake med informasjon om hva de tenker på jubileet. Les Anciens tenker å arragnere et medlemsmøte for å arrangere et jubilee her i Norge også. Vi inviterer alle seksjonsledere, samt andre personer som kan være interessant å få hit.
Astrid har tatt kontakt med Jan Borgen for å arrangere et medlemsmøte her i Oslo i April/Mai.
Medlemsmøte kan ha foredrag samt vin/ost for å diskutere 90 års jubileet i Rouen.
Dette møtet kan arrangeres 29. april fra kl 17 innledning fra kl 17:30. Vi kan oppfordre noen til å gjøre noe til høsten.

7. Eventuelt
Margrethe og Astrid skal diskutere noe mer hva policy gruppen skal gjøre. Den formelle linken til seksjonene i Rouen, Lyon og Bayeux skal bli formalisert. Styret har ikke sett dette brevet fra norske myndigheter. Vil gjerne finne ut av dette for å se hva som er gjort.
Møte med kulturdepartementet angående internasjonaliseringen. Astrid og Margrethe prøver å finne ut hvem som skriver på dette.

Styret har en oppgave for å rekruttere medlemmer til årsmøtet. Hva kan medlemmene gjøre for å få folk til å komme. Artikkel i nyhetsbrevet.

08-02 Referat fra styremøte 14.02.2008

Konstituerende styremøte
nr. 02/08

Sted: Oscarsgate 23
Tid: Torsdag 14. februar 2008

Tilstede: Styreleder Astrid Skogen (referent)
Styremedlemmer Lise Angell
Mads Haugen
Hans Ola Haavelsrud
Torkjell Hanisch
Margrethe Bergmål
Lars Berg Malvik
Frafall: Morten Lindbäck
Susanne Vinje
Mari Vonen

Sak 01/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 02/08 Godkjenning av årsmøtereferat

Astrid finpusser litt på Susannes utkast i tråd med styrets innspill.
På bakgrunn av dette kan årsmøtereferatet publiseres på nettsiden når Astrid gir grønt lys.
Regnskapet er fremdeles ikke revidert, og bør publiseres samtidig med årsmøtereferatet. Vi har ikke fått kontakt med Viggo Holmsen, men Astrid følger opp Mari for ny status og en løsning på saken.
Lise publiserer årsmøtereferatet og revidert regnskap, så snart det er vedtatt i tråd med årsmøtets ønske.

Sak 03/08 Handlingsplan 2008

Forslag til handlingsplan for 2008 ble godkjent på årsmøtet. Det påtroppende styret ser fram til å konkretisere aktiviteter innen rammene av handlingsplanen. Arbeidet vil organiseres rundt ulike ”temagrupper” som styrets medlemmer bidrar til – gruppene kom vi tilbake til ved konstitueringen av styret (sak 04/08).

Noen punkter som vil være sentrale i arbeidet:

Rekruttering til seksjonene:
Markedsføring av http://www.lycee.no – videre dialog med Fiva, ny kontaktperson er Kari Skogen.
Styret bør vurdere kjøp av tjenester for å oppdatere http://www.lycee.no og databasen med kontaktdetaljer på tidligere seksjonselever.
Informasjonsbrosjyren: Lars har stått på stands og har meninger om den, Hans Ola har erfaringer fra forsøket på å oppdatere den i fjor – sammen ønsker de å ta arbeidet videre.
Oppfordre til skolebesøk: vi kan sende brev til alle seksjonselevene før sommeren + oppdatere ”infopakken” som elevene kan bruke. Lise sjekker om det finnes en powerpoint-presentasjon på nettsiden vår.

CCF, medieoppslag og artikkel til Aftenpostens vår-bilag om Frankrike:
Mads og Hans Ola har møtt Kari Quarré og M. Michaud på CCF.
De har konkrete diskusjoner om en artikkel om seksjonstilbudet før søknadsfristen går ut – Vibeke Knoop Rachline er kontaktet av CCF.
Quarré koordinerer arbeidet med en artikkel til Aftenpostens vår-bilag om Frankrike, som kommer etter søknadsfristen.
Mads følger opp kontakten med CCF og Les Anciens’ bidrag til artiklene.

Rouen-jubileum:
Astrid kontakter Kari Skogen for å få fersk status ift forberedelser og planer for arrangementet.

Formalisering av seksjonstilbudet v/ Corneille og Chartier:
Astrid får ansvar for et brev til norske/franske myndigheter.

Sosiale arrangementer:
For å unngå store og tunge policy-diskusjoner ved årsmøtet, kan vi invitere til tema/policy-kveld:
Forslag til tema i vår = ”Rouen 90 år – 90 år til?”
Astrid sjekker om Jan Borgen kan tenke seg å bidra (ordstyrer)

Styret kan legge opp til denne arrangementskalenderen for 2008:
Mars: fellesmail – vi har ferske artikler på nettsiden!
April: policymøte Rouen / fredagspils – vi drikker inn styret!
Mai: policymøte Rouen / fredagspils – vi drikker inn styret!
Juni: elektronisk nyhetsbrev
Juli: fredagspils
August: tradisjonell grillfest (i Frognerparken?)
September: fellesmail – vi har ferske artikler på nettsiden!
Oktober: fredagspils?
November: temakveld? Beaujoulais Nouveau?
Desember: elektronisk nyhetsbrev
Januar: årsmøte!

Sak 04/08 Konstituering av styret

Styret diskuterte seg fram til følgende ansvarsfordeling, som alle kan leve godt med:
Leder: Astrid
Sekretær/nestleder: Susanne
Kasserer: Mari
Rekruttering og informasjon om tilbudet: Lars (leder), Torkjell og Hans Ola
Nettside & personbase: Lise
Nyhetsbrev: Susanne (redaktør), Lise og Margrethe
Arrangementer: Mads (leder) og Margrethe
Policy-gruppe: Astrid (leder) og Margrethe
Liaison CCF: Mads
Mottakelse på ambassaden: Morten

Sak 05/08 Eventuelt – møtedatoer

Møtene blir holdt kl. 17.30 i Oscarsgate 23. Vi avlyser evt. møter hvis det ikke er behov for dem!

Forslag:
torsdag 13. mars
onsdag 23. april?
onsdag 28. mai
onsdag 25. juni
onsdag 3. september
onsdag 15. oktober
onsdag 12. november
onsdag 10. desember

Vel møtt til neste møte 13. mars!

07-09 Referat fra styremøte 13.12.2007

Styremøte 13.12.07

Tilstede:
Mads, Astrid, Susanne, Morten, Hans-Ola, Beate

Sak 1: Møte med Tor-Audun Danielsen

Søknadsfrist i forhold til ny ettertaker etter Tor-Audun Danielsen går ut i denne måneden. Søkerlisten blir sikkert klart i Januar.

Internettsiden:
Må få oppdatert siden, ihvertfall få opp at siden er under konstruksjon
Dugnad i Les Anciens for å legge inn informasjon. Tor Audun har tilbydd seg å lese korrektur
Google annonse muligheter (annonse for å betale for treff). United World Colleges har brukt dette med hell. Beate sjekker litt om dette. For eksempel kunne vi kjøre en periode i mars/april (you tube?)
Media: innslag Beate kontakter Tv2 angående innslag. Fiva kan sponse tur for å få dette til.
Nytt internat ferdig i 2009 i Rouen da er det en mulighet for at det åpnes for jenter i Rouen også
Bayeux: Susanne tar ansvar for dette (søndag)
Hans-Ola: Rouen
Lyon:
Generelt om tilbudet
Profilen: Lage noen standardspørsmål: Astrid -> flere profiler: Astrid sender forslag til spørsmål (helgen)

Jubileet:
Tidspunktet er klart
Forelesning/foredrag med historiske linjer fra tiden: franskmann som har undervist ved skolen som snakker norsk (Jean Marc Capello)
Doktorgradsavhandling laget ved 75 år jubileet. Ligger visst i unversitetsbiblioteket (også ellers ved de store bibliotekene)
Undervisningsattaché i Paris: se om det er noe de kan bidra med (konsert i det restaurerte kapellet).
Franske ambassadøren i Norge bør også bli invitert nedover
Mottakelse/middag (byen, konsul, region)
Utstilling: Tor Audun Danielsen vil gjerne at Les Anciens skal ta ansvar for denne delen.
Skolen der nede kan ha arkiver med materiale
Sjekke med kontaktflaten vår for å se om det er noen som har noen gamle devoirer med kommentarer.

Nyhetsbrevet:
Astrid skriver artikkel om hva vi trenger til utstilling, oppfordrer folk til å ta kontakt.
Sette av datoer til 90 år jubileet i nyhetsbrevet
Årsmøtet tid og sted
Kontigentinformasjon: Kontingent 150, middag 350
Bilde fra seksjonen: bilde hvem er dette
Lise: intervju med lederen for Bayeux foreningen
Skrive en artikkel om hva som skjer i seksjonene (Susanne), blogger
Astrid skriver leder
Mads Beaujoulais
Hva gjør de nå? Astrid sender profiler
Sette sammen nyhetsbrevet (lage dette ferdig i løpet av helgen). Lise i forhold til jobben med adresser og fletting. Sende ferdig til Astrid.
Nettsidene: Hans Ola – behovet for denne siden (bakgrunnen)
Kontaktnettverk på nettsiden
Sladderspalten: savner du sladderspalten…
Bare tull
Kl 1400 på søndag

Frankrikebilag i Aftenposten
Interessert i å få en omtale av jubileet. Trekke inn elever: Helga Pedersen sammen med en av Rouenguttene.
Astrid tar kontakt med Kari Carrée (Tor Audun sjekker ut hvem som vi bør holde kontakt med)

Årsmøte:
18 januar mottakelse, 19 januar årsmøte
Soria Moria: Astrid har reservert lille salen på Soria Moria. Pris mottakelse totalt 500 kroner med kontingent.
Mulighet på Maauds (Astrid sjekker)
Yatzee (Mads sjekker)
Invitere årsmøte med påfølgende middag
Styremøte før årsmøte: onsdag 9. januar (skal være publisert 2 uke før årsmøte)
Regnskapet
Årsberettningen
Aktivitetsplan: lage den i kort stikkordsform (max 2 sider)
Saksliste
Påmelding per mail og sms: Mads står ansvarlig (tidsfrister i forhold til påmelding til ambassade og årsmøte) Morten kommer med forslag om hva vi skal gjøre med invitasjoner til den franske ambassaden. Kontakter også ambassaden for tidspunkt.

07-08 Referat fra styremøte 15.11.2007

Sted: ISCO Groups kontor

Tilstede:
Styreleder: Astrid Skogen (referent)
Styremedlemmer: Mads Haugen
Morten Lindbaek
Lise Angell

Sak 31/07 Godkjenning referat og agenda

Referat ble godkjent, på agenda ble saken om rekruttering tatt bort siden Hans Ola ikke var til stede.

Sak 32/07 Jubileum 2008

Astrid har mailet Danielsen i FIVA og etterspurt hva som skjer mht prosjektledelse. Det vi nå vet er at markeringen blir 17. mai 2008. Danielsen har spurt oss om å bidra, Astrid har svart at vi gjerne gjør det så snart vi vet hvem vi skal forholde oss til. Vi venter på svaret fra Danielsen.

Astrid har også hatt kontakt med Therese Løken Gheziel, som nå jobber på ambassaden i Paris. Hun har lovet å sjekke hva som skjer der ift jubileumsarrangementet i Rouen.

Ansvarspulveriseringen ift dette arrangementet tydeliggjør den problematiske plasseringen av seksjonstilbudet ved FIVA. De vil alltid ha et ”snevert” fokus på søknadsadministrasjon og utdanningsdimensjonen. Den bredere, mer kulturelle og bærende målsetningen ved tilbudet, svinner derimot hen.

Når Danielsen går av, skal vi da sette søkelyset på hva som vil være en mer hensiktsmessig organisering av tilbudet??

En tanke kan være å engasjere anciens som sitter sentralt plassert i forvaltningen til en høyttenkning rundt dette!

Styret foreslår at Morten fester fem ord om sine tanker rundt dette, og at vi så bidrar og involverer de som kan ha gode innspill til dette.

Sak 33/07 Nettsidene

Susanne har delegert skriving av innhold til elevene på seksjonene. Vi venter nå på deres leveranser.

Astrid mener at vi bør publisere mange profiler av tidligere elever og ”hva de gjør nå” på siden ”vi har vært der!”. Her bør vi alle kunne bidra ved å trekke på folk fra egne kull og nettverk. Vi tror ikke det er hensiktsmessig med inndeling etter seksjon slik siden ser ut nå. Vi må ta dette opp med Erik når han mottar de forskjellige tekstbidragene og setter i gang med publiseringen.
Vi bør også få avklart om Erik vil være den eneste webredaktøren – vil andre kunne publisere saker, eller vil han være den eneste?

Sak 34/07 Årsmøtet og mottakelse på ambassaden

Morten har sendt en henvendelse til ambassaden om de to datoene: 18. eller 25. januar. Han tror de har en preferanse på det siste alternativet, men vi må vente før vi får endelig svar. Morten foreslår at vi sender ut fellesmail til alle så snart dato er klar.

Det viser seg vanskeligere enn forventet å finne gode alternativer til Soria Moria pga pris. Spørsmålet er om vi skal satse på det igjen?
Astrid ber Ruth Astrid sjekke om Mauds i Kvadraturen kan passe?

Styret må være klare på hva de inviterer medlemmene til, slik at forventningene ikke spriker for mye ift hva de får:
møte med hyggelig, påfølgende middag?
møte med stor fest etterpå?

Avhengig av hva vi velger, må vi finne underholdning eller aktiviteter av passende sort…

Astrid sjekker om FIVA har en oversikt over tidl. seksjonsledere, slik at de også kan inviteres.

Sak 35/07 Nyhetsbrevet i desember

Beate skal være redaktør for nyhetsbrevet, og Astrid har bedt henne om å starte koordineringen. Hittil har vi foreslått følgende innhold:
intervju med Christine Delecroix: Lise koordinerer dette
artikkel om det voldsomme oppmøtet v/ årets grillfest: Mads tar ansvar
Arnfinn Anda har fått lov til å skrive om olakari.net – ikke bekreftet
Astrid kan skrive om arbeidet med de nye nettsidene
Astrid kan også skrive om jubileumet i Rouen
Serien ”hva gjør de nå”: profilene som ble samlet inn før sommeren kom ikke med i nyhetsbrevet!! Astrid sjekker om de kan brukes nå.
Alle bes bidra med leveranser til Sladrespalten
…hva mer???

Styremøtet ble avsluttet og tre medlemmer dro videre til den påfølgende markeringen av årets Beaujoulais Nouveau!