07-07 Referat fra styremøte 18.10.2007

Tilstede: Mads, Astrid, Hans-Ola, Susanne

Sak 1: Key Issues fra forrige møte
Facebook: Susanne legge ut kontingentinformasjon
Webside: kontingentinformasjon (Lise)
Erfaringsrapport grillfest: Mads har laget et inspill som han sender til styret

Sak 2: Jubileum 2008. Rouen 90 år

Hva vil vi ikke ha til jubileet?
Ikke 17. mai da det vil være problemer å få folk nedover fra Norge

Astrid tar kontakt med TAD for å legge frem hva vi vil ha til jubileet. Vi har fått tilbakemelding fra tidligere jubileum hvor folk har utrrykt at det gjerne vil ha et bedre arrangement denne gangen (ref 75 års jubileet).
Bør arrangeres en eller to uker før 17.mail (ikke i vårferien). Dette vil fasilitere besøket for flere av tidligere kull.

Sak 3: Nettsidene

Erik holder på å arbeide med nettsiden og strukturen til nettsiden.
Innhold: Vi trenger å engasjere seksjonene mer (strukturen må bli sendt ut til seksjonslederne, samt at vi må spørre om de kan bidra med innhold)
Susanne ringer seksjonslederne.
Bilder: Hans-Ola har prøvd å få tak i gode digitale bilder. Han har fått mange bra Bayeux, Lyon og Rouen.
Innholdet til nettsidene brukes også i brosjyren.
Brosjyrene kan ikke bli trykt opp i år da TAD sier det er for sent. Vi arbeider derfor med å få det ferdig til neste år.

Sak 4: Utdanningsmesse

Hans-Ola må purre på nettverk for å stille opp. Første messe er 10.oktober
Hans-Ola mener det burde være en kompensasjon for å stille opp. Det er ofte vanskelig å ta seg en dag fri for å stille opp
Annonsere at vi trenger folk på vår webside til utdanningsmesse (Lise)
Annonsere det i egen mail som vi ber Lise sende ut (Hans-Ola)
Mediastunt 2008:
Vi trenger artikler i Aftenposten (utdanningsbilag)
Sende brev til secondene (Astrid)

Sak 5: Beajoulais Nouveau

Sted og tid er bestemt hos Ruth-Astrid (tidligere Bayeux).
Mads sjekker vinflasker. Astrid kjøper inn ost og kjeks.
Det annonseres per mail/facebook og webside. Påmelding sendes til Mads.

Sak 6: Årsmøte

Astrid sender mail til Morten om han har konsultert ambassaden angående dato for årsmøte.
Sted for årsmøtet er enda ikke satt, men Astrid har hatt kontakt med forskjellig plasser. Det er litt varierende tilbakemelding.
Mads stikker innom Sagene lunsjbar for å høre.
Astrid sjekker med Ruth-Astrid angående en plass i Kvadraturen.
Vi følger opp flere alternativ til neste styremøte.

Sak 7: Nyhetsbrevet

Styret bør begynne å tenke på artikler til nyhetsbrevet.

07-06 Referat fra styremøte 06.09.2007

Tilstede: Astrid, Beate, Mads, Morten, Lise og Susanne

1.Godkjenning referat
Ok

2.Nyhetsbrev:
a.Mye bra tilbakemelding av nyhetsbrevet
b.Mye lettere å sende ut elektronisk (Layout, sider etc.). Men papir utgave sendes ut til jul i hardcopy (men også i softcopy)

3.Medlemmer:
a.Per i dags dato har Les Anciens kun 60 betalende medlemmer. Dette er noe styret må gjøre noe med før årsmøtet (Mari registrere alle kontingent medlemmer fra Oktober som 2008 medlemmer). Vervekampanje/kontigent (vervekampanje internt: 1 flaskevin for den som verver flest medlemmer).
b.Styret legger ut kontingent informasjon på Facebook (Susanne legger ut informasjon)
c.Lise legger ut kontingent info på medlemssiden

4.Grillfesten
a.Årest grillfest var veldig vellykket
b.Ny oppdatering på hva som er nødvenig er viktig å lage slik at det blir lettere neste år
c.Vertskapsrolle og arrangementskomitee bør romme flere. Mads skriver et notat med erfaringer etter arrangementet (praktiske/ arrangement).

5.Jubileum 2008
a.Danielsen har foreslått 17.mai som feiring for jubileet. Styret mener at 17.mai ikke er riktig dato å arrangere noe i henhold til å få folk nedover. Det best hadde vært å arrangere det i juni, men da kommer bacc lesingen litt i veien. Et annet forslag er å arrangere det i April. Styret bør ta kontakt med den norske ambassaden.
i.Naturlig vertssakp et UD. eller FIVA
b.Les Anciens kan bidra med forslag om hva som kan gjøres.
i.Bilde fra kull tibake i tid
ii.Bøker fra Nasjonalbiblioteket
iii.Taler og historier fra eldre kull
iv.Ta kontakt med seksjonsleder for lokale for utstilling/ norsk utstilling
c.Ambassaden
i.Hva kan de hjelpe med/ profilering?
ii.Norsk fransk handelskammer?
d.Les Anciens: Lage medieliste over hvem som arbeider med media: hvem bør vi ta kontakt med i forbindelse med jubileeum
e.Lage liste over ”kjente personer” som har gått på lycée (Beate)

6.Nettsidene:
a.Teknisk løsning: Hans Ola har tatt kontakt med Erik Nesvald. Han har begynt å lage forslag på løsning av side. Lise ser litt mer på forslaget for å se hvordan den er laget.
b.Les Anciens lager en struktur på nettsiden slik at Erik kan arbeide videre med siden (Beate, Lise og Susanne lager webkomitee for å fremme et forslag på hvordan den skal se ut)

7.Rekruttering:
a.Vi har mottat datoer for utdanningsmessene. Hans Ola prøver å rekruttere folk. Dette skal han legge inn på Facebook blant annet.
b.Hans Ola har kontaktet en del for å ha med på messer. Noen har bekreftet
c.Han Ola har startet å arbeide med materiell for rekruttering.

8.Høst happenings (upcoming events)
a.September skal vi sende ut en ny fellesmail. Lage artikkel om grillfesten. Lise legger ut etterspørsel på Les Anciens. Mads lager en litterær tekst til bildene.
b.Styret har tenkt på temakveld. Det hadde vært en idé å arrangere Beaujoulais Nouveau 2007 (15. November). Vi kan få en restaurant/ bar til å ta inn Beaujoulais Nouveau (kunstnerens hus f.eks). Vi prøver å sjekke litt forholdene om det er mange som vil komme. Samtidig prøver vi med en første forespørsel til Kunstnerenshus (kl 19.30). Vi arrangerer styremøte rett før det.
c.Fredagspils i oktober: fredag 5. Oktober på Kunstnerens Hus kl 17:00 (sjekke Kunstnerens Hus – at det ikke er lukket arrangement- Astrid sjekker). Det kommer artikkel på nettsiden om grillfesten snart….
d.Styret sender ut fellesmail så snart som mulig

9.Årsmøte
a.Morten sjekker med den franske ambassaden angående mottakelse. Vi ser for oss 2 fredager i Januar. Er det en fredag som ikke passer i det hele tatt?
b.18. eller 25. Januar. Astrid ringer Kampen Bistro, Sagene Lunsjbar.

Neste styremøte er satt til 18. Oktober kl 17:30

07-05 Referat fra styremøte 12.06.2007

Rekruttering
Hans Ola informerte om det rekrutteringsarbeidet som må gjøres. Han mener vi bør danne en gruppe med studenter som kan gjøre ulikt arbeid for rekruttering. Det gjelder da utdanningsmesser, avisoppslag og skolebesøk. Hans Ola har laget et memo som han har sendt til styret hvor de ulike rollene til gruppen og Les Anciens skal forholde seg til rekruttering.
Styret vil involvere premièrer i hvert kull til å arbeide med brosjyrer og informasjonsoppdatering med websiden. Det er viktig at styret et konkret på oppgaver i forhold til de som kan hjelpe oss slik at det blir gjort.
Hans Ola arbeider videre med rekrutteringsarbeidet.

Nyhetsbrevet
Beate er ansvarlig for nyhetsbrevet. Susanne skal bistå med teknisk informasjon av nyhetsbrevet.

Styret skal legge inn informasjon om Les Anciens og de franske lycéene. Lise og Mari tar på seg oppgaven med å gjøre denne oppgaven.

Susanne legger inn en liten artikkel om Wikipedia

Beate skriver artikkel til valgvaken

Hans Ola skriver innlegg om rekruttering

Mari skriver innlegg om fredagspils

(kanskje lage en liten del om Ståle og Magnus)

Astrid skriver en liten leder samt at hun legger til eventkalender

Astrid fått tak i stafettpinnen (Nina Lauritsen) Astrid tar kontakt med aktuelle

(betalingsinformasjon skal fortsatt være på nyhetsbrevet)

Beate lager et lite notat om mottakelsen i Ambassaden

Lise finner en artikkel om Jan Erik Pedersen (æresutnevnelse)

Artikkel om sommerfesten må legges inn i nyhetsbrevet (Astrid)

Frist til nyhetsbrev fredag 22.juni

Sommerfest
Sommerfesten er foreslått til å finne sted 10. August. Astrid har snakket med Kari Carrée, og hun har foreslått å holde festen andre fredag i August. En i styret burde være i forkurset for å informere om grillfesten i Frognerparken (personbil nødvendig). Festen burde starte i 18 tiden. Ett åringene blir også invitert til dette arrangementet. Styret burde delta med å arrangere samt å rydde opp.
Lise er kanskje i Oslo
Asterid er kanskje i Oslo
Mads er kanskje i Oslo.

En innkjøpsliste eksisterer over hva som skal kjøpes inn til sommerfesten. De som skal delta bør passe på å få tak i den. Morten har noe utstyr som brukes under sommerfesten. Lise og Morten ordner opp i dette.

Nettsidene
Ikke mye er skjedd når det gjelder nettsiden. Mari har lagt ut etterspørsel på Facebook for å få tak i noen som kanskje kan gjøre noe med nettsiden.

Styret kan ta kontakt med Danielsen for å høre hvilken støtte det er mulig å få. Lise prøver å innhente et tilbud fra et IT firma. Deretter kan vi søke Danielsen om støtte. Internettsiden bør være enkel og inneholde foreningssidene samt inneholde tilbudet.

Styret legger ut basisinformasjon ut på siden til Les Anciens til vi får forbedret siden.

Upcoming events
Kanskje fredagspils 29. juni. Styret skal se på dette etter hvert.

Eventuelt
Mads har fått en forespørsel fra Rouen fra ESC Rouen. De vil gjerne ha flere elever fra Corneille. Styret foreslår å sende informasjonen til ANSA.

Aftenpostens Frankrike avis. Lycée tilbudet er ikke nevnt i det hele tatt. Styret skal kontakte Danielsen, Aftenposten, kultursenteret, og den franske ambassaden.

Rouen har 90 års jubileum i 2008. Dette planlegges vissnok i detalj. Feiringen er kun for Rouen. Styret vil se om man finner noen hvem som står bak denne markeringen, og si i fra at vi har forventninger med at dette burde få en ganske stor markedsføring. Dette er et unikt for rekruttering. Morten sender mail til en av delegatene i den norske ambassaden i Frankrike. Styret burde ta kontakt med Helga Pedersen (via noen av de som gikk sammen med med Helga Pedersen)

Neste styremøte er foreslått til å være 21. August eller 4. september.
Siste møte før årsmøte bør være tirsdag 11. eller torsdag 13. desember.
Neste styremøte bør styret fastsette dato for årsmøtet samt booke sammenkomst i Ambassaden. Jo tidligere jo bedre.

07-04 Referat fra styremøte 03.05.2007

Sted: ISCO group kontor
Tid: 03.05.07

Tilstede:
Styreleder: Astrid Skogen
Styremedlemmer: Hans Ola Haavelsrud
Mads Haugen
Morten Lindbaek
Susanne Vinje (referent)
Mari Vonen

Sak 01/07 Godkjenning referat
Referat godkjent av styret

Sak 02/07 Rekruttering

Det er kun 5 søkere til Rouen, 43 jenter til Bayeux og Lyon. Rouen vil i alle fall ha 3 plasser ledig til rekruttering. Fiva vil tilby etternølere plass i Rouen.

Kristoffer Nordheim sitter i år i komiteen som tar ut søkere. Les Anciens vil diskutere med Danielsen om rekrutterings ansvarlig bør komme fra Les Anciens. Dette kan bedre samarbeidet mellom Les Anciens og Fiva

Danielsen har spurt om Les Anciens kan få tak i trøstevakter for intervjuene neste uke. Susanne inviterer Les Anciens medlemmer via Facebook.

To elever i Rouen har skrevet brev til Danielsen angående det katastrofale søknadsmassen til Rouen. Astrid og Hans Ola sender svar tilbake til guttene.

Arbeidet med rekruttering kan delegeres for å rekruttere nye søkere. Hans Ola skal ta kontakt med noen her i Oslo samt i Frankrike for å arbeide med rekruttering. Kommer med forslag til neste møte

Hans Ola lager forslag til brev som vi sender til bac elevene i Frankrike

Sak 02/07 Nettsidene

Styret stemmer for å lage en nettside med to valg på forsiden. Dette vil gjøre tilbudet mer synlig for søkere.
Les Anciens har medlemmer som driver med grafisk design. Mari tar kontakt for å finner noen som enten kan gjøre det gratis eller kan gjøre det billig.
Styret ble enige om at medlemmene må bestemme seg om hvordan og hva vi skal gjøre med internettsiden til sommeren.

Logo og merkevarer er en annen ting som må diskuteres i neste styremøte. Logo designeren må kontaktes for å høre hvordan det er mulig å endre på den.
Sak 03/07 Diverse

Innspill til fredagspils.

Deadline til nyhetsbrev på nettsiden.
Nyhetsbrev skal gis ut i juni. Styret må derfor arbeide videre med dette.

Den 12. Juni må grillfesten i August planlegges.

Bruno Oldani bør kontaktes for å se på bruken av logoen.

07-03 Referat fra styremøte 29.03.2007

Sted: ISCO group kontor
Tid: 29.03.07

Tilstede:
Styreleder: Astrid Skogen
Styremedlemmer: Lise Angell
Hans Ola Haavelsrud
Mads Haugen
Beate Larsen
Susanne Vinje (referent)
Mari Vonen

Sak 01/07 Godkjenning av referat
Referat fra møtet den 22. februar ble godkjent

Sak 02/07 Rekruttering
Astrid og Hans Ola har hatt et møte med Tor Audun Danielsen i FIVA. Danielsen informerte om at brosjyren som finnes angående lycee tilbudet vil bli oppdatert med bilde og teks. De blir sendt ut til videregående skoler den 15. august.

FIVA har vist interesse for å gi støtte en eventuell side om lycee tilbudet med 25 000 kroner. De har ikke anledning til å gjøre noe ekstra med sine egen sider, og ber derfor om hjelp fra Les Anciens.

Styret diskuterte dette, og har kommet fram til at v ønsker å legge ut informasjon på våre sider (link) hvor vi kan legge inn tekst om tilbudet samt at seksjonene kan sende oss oppdatert informasjon årlig. Susanne lager et skjema for hva vi trenger av informasjon

FIVA vil at Les Anciens skal oppfordre til skolebesøk. Styret mener vi kan sende ut brev til hver enkel elev før jul i seconde, samt brev til terminalene for å oppfordre til skolebesøk.

Astrid skal sjekke om det fins noen plakater for lycee tilbudet

Det arrangeres utdanningsmesser i november og Hans Ola rekruttert folk til å stille opp på dette

Sak 03/07 Fellesmail
Fellesmail sendes ut i mars med bilde av styret. Mailen skal inneholde oppdateringer med hva som ligger nytt på vår Internett side samt at den skal inneholde informasjon om fredagspilsen i april. Det er viktig å sende ut informasjon om kontingent samtidig i denne mailen.
Mari, Lise og Susanne skal se på internett siden vår før neste styremøte for å lage et forslag til forbedringer.

Sak 04/07 Fredagspils
Arrangeres 27. April fra kl 16:30 på Kunstnerens Hus

Sak 05/07 Valgvake
Styret har som mål å arrangere valgvake for det franske presidentvalget den 6. mai. Vi må finne lokaler for arrangement. Beate ringer Centre Culturel for å sjekke om de har noe ledig.

Sak 06/07 Eventuelt
Mari betaler kontingent til Les Amis for året 2007
Styret arbeider videre for å oppdatere adresselistene for alle medlemmene
Mari ordner med kontooverføring fra Liv

07-02 Referat fra styremøte 22.02.2007

Konstituerende styremøte
nr. 02/07

Sted: Oscarsgate 23
Tid: Torsdag 22. februar 2007

Tilstede: Styreleder Astrid Skogen (referent)
Styremedlemmer Lise Angell
Mads Haugen
Hans Ola Haavelsrud
Beate Larsen
Morten Lindbäck
Susanne Vinje
Mari Vonen

Sak 04/07 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 05/07 Godkjenning av årsmøtereferat og oppfølging av vedtak

For å sikre at kun halvparten av styret er på valg samme år, vil Lise Angell og Mari Vonen være valgt for et år. De ”tar over” det året som gjensto av Astrid Skogens og Kristoffer Nordheims to-årige periode fra 2006.
Med denne spesifiseringen ble årsmøtereferatet vedtatt.
Lise publiserer årsmøtereferatet.

Vedtektene endres i tråd med årsmøtevedtaket og publiseres på nettsiden.
Rekruttering til foreningen skal prioriteres, og styret står ved sin ambisjon om å knytte 100 medlemmer til Les Anciens.
Rekruttering til seksjonene vil også være en sentral oppgave. Styret ønsker å videreføre en god dialog med FIVA, og å tenke nytt ift en tettere dialog og samarbeid med nylig uteksaminerte og eksisterende studenter ved seksjonene.

Sak 06/07 Aktivitetsplan 2007

Aktivitetsplan 2007, skrevet av styrets forrige leder, ble godkjent på årsmøtet. Dokumentet bærer imidlertid preg av mange års ”gjenbruk” ift form og innhold. Det påtroppende styret ønsker å spisse sitt fokus rundt noen prioriterte områder.

Et utvidet debatt om hva vi ønsker å oppnå og arbeide med omfattet følgende punkter:

Rekruttering til foreningen:
Vi må kunne tilby det medlemmene ønsker: å holde kontakten med hverandre gjennom søk i en godt fungerende database, sosiale arrangementer og medlemsmøter.
Styret må kjøre i gang en dugnad for å oppdatere kontaktinformasjon i basen:
Lise sender Astrid personlisten fra databasen (excell), Astrid sender videre til hele styret som samler inn kontaktdetaljer på dem de kjenner (e-post, mobilnummer).
Lise utreder til neste styremøte hvordan mobil/sms kan brukes som kommunikasjonskanal med medlemmer.
Vi forfatter en ”rekrutteringsmail” på neste styremøte, som vi alle sender til våre nettverk.
”Gratisordninger” som medlemskapsbonus: kan det tenkes at Les Anciens kan tilby sine medlemmer gratis bruk av Det franske kultursenterets mediatek? Spørsmålet bør luftes i et møte med kultursenteret.

Sosiale arrangementer og informasjonsarbeid:
Valgvake 6. mai: vi inviterer medlemmer til å samles i påvente av resultatet for 2. runden av presidentvalget!
Alle styremedlemmene tenker på mulige steder: vi trenger servering og en storskjerm med tilgang til en kanal som sender fra valget. Centre Culturel? Utesteder?
Beate sjekker hvilke TV-kanaler som sender.
Styret ønsker å sende ut et to nyhetsbrev: et elektronisk før sommeren og et per post i desember m/ giro for innbetaling og informasjon om årsmøtet. Utover dette sendes to fellesmailer med informasjon om at der er ferske artikler på nettsiden – en i mars og en i september.
Styret ønsker å få en oversikt ift hvordan historisk materiale fra seksjonene (kan) tas vare på. Hva har vært gjort tidligere (sjekke med Jan Borgen/Hedvig) og hva kan gjøres (Riksarkivet/Nasjonalbiblioteket)?
Styret imøteser ideer til temakvelder/medlemsmøter. Quiz? Kåseri?

Styrets arrangementskalender for 2007 blir som følger:
Mars: fellesmail – vi har ferske artikler på nettsiden!
April: fredagspils – vi drikker inn styret!
Mai: medlemsmøte – valgvake!
Juni: elektronisk nyhetsbrev
Juli: fredagspils
August: grillfest i Frognerparken
September: fellesmail – vi har ferske artikler på nettsiden!
Oktober: temakveld – Beaujoulais Nouveau?
November: fredagspils – med faglig innslag/tema?
Desember: nyhetsbrev i posten
Januar: årsmøte!

Rekruttering til seksjonene:
Ansvarlig Tor Audun Danielsen i FIVA var på mottakelsen på ambassaden, det er viktig å inkludere ham på våre arrangementer og opprettholde en god dialog.
Les Anciens er bedt om å bistå arbeidet med en ny informasjonsbrosjyre.
Astrid kontakter Danielsen og ber om et møte sammen med rekrutteringsansvarlig. Formålet vil være å få kartlagt hva Les Anciens kan bidra med og hvordan – tilsvarende for FIVA.
Vi må også se på hvordan vi kan knytte nåværende studenter og nylig uteksaminerte til rekrutteringsarbeidet på utdanningsmesser og skolebesøk.
Rekrutteringsansvarlig vil koordinere og styre dette arbeidet.

Nettverk og relasjonsbygging:
Astrid ber om et møte med Centre Culturel sammen med Beate (valgvake, mediatek, medlemsmøte om deres tilbud?).
Astrid følger opp kontakten med foreningen Les Amis i Bayeux, med Jean-Marc Capello og foreningen for anciens fra Corneille, samt inviterer til seksjonslederne til en nærmere dialog om samarbeid og informasjonsaktiviteter.
Morten sender Astrid kontaktdetaljene til sekretærene på den franske ambassaden, som vi kanskje også burde invitere til et hyggelig møte?

Astrid lager et nytt plandokument som oppsummerer styrets aktiviteter for 2007.

Sak 07/07 Konstituering av styret

Styret diskuterte seg fram til følgende ansvarsfordeling, som alle kan leve godt med:
Leder: Astrid
Sekretær/nestleder: Susanne
Kasserer: Mari
Rekruttering: Hans Ola
Nettside & personbase: Lise
Nyhetsbrev: Beate
Arrangementer: Mads
Mottakelse på ambassaden: Morten

Mari, Mads og Susanne sitter også i nyhetsredaksjonen.

Sak 08/07 Eventuelt – møtedatoer

Møtene blir holdt kl. 17.30 i Oscarsgate 23. Forslag:
torsdag 29. mars
torsdag 3. mai
tirsdag 12. juni
torsdag 6. september
torsdag 18. oktober
torsdag 15. november
torsdag 13. desember (pakkemøte?)

Vel møtt til neste møte 29. mars!

07-01 Referat fra styremøte 11.01.2007

Referat fra styremøte nr. 1/07

Sted: Viggo Langes kontor
Tid: Torsdag 11.januar 2007

Tilstede: Styreleder Marianne Heir
Styremedlemmer Liv Brandvoll
Kristoffer Nordheim Lise Angell (referent)

Sak 01/07 Godkjenning av referat
Referatet fra forrige møte ble godkjent.

Sak 02/07 Årsmøtet og mottakelse på ambassaden

Marianne har skrevet kontrakt med Soria Moria for leie av storsalen. Vi må ha minst 40 deltagere, så styret må drive vervekampanje. I tillegg til leie av salen leier vi musikkanlegg og bestiller blomster og hvite duker til bordene.
Programmet blir omtrent som følger:
Økonomirapport (Liv)
Styrevervinstillinger (Marianne)
Handlingsplan/målsetninger for 2007 (Marianne)
Årsrapport (Marianne)
Sak om endring i vedtektene for opptak i foreningen (Marianne)
Orientering om hjemmesiden (Lise)

Praktisk:
Lise tar med seg laptop for å vise frem nettsiden
Marianne hører om det finnes prosjektor p Soria Moria
Liv og Viggo kopierer dagsorden og andre papirer
Styret møter 1730 p Soria Moria for forberedelser
Kristoffer forfatter fellesmail
Alle ringer rundt til kjente for å få folk til å komme.
Lise hører med Rasmus Myklebust og Aleksander Askeland om de ønsker å stille til valg

Sak 03/07 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

Informasjon om årsmøtet

Her finner du info om påmelding, betaling og annet ang. årsmøtet 2007.

Styret i Les Anciens inviterer alle medlemmer til årsmøte 20. januar kl 18:30 på Soria Moria Restaurant og Spisesal, Vogts gate 64 på Torshov, med påfølgende årsmøtemiddag og årsmøtefest på samme sted. For å sette medlemmene i den riktige stemning inviterer den franske ambassaden til mottagelse på Residensen dagen før, fredag 19. januar kl 1800. (NB: Adressen til Residensen er Drammensveien 80)Fortsett å lese «Informasjon om årsmøtet»

06-06 Referat fra styremøte 18.12.2006

Referat fra styremøte nr. 6/06

Sted: Viggo Langes kontor
Tid: Mandag 18. desember 2006

Tilstede: Styreleder Marianne Heir
Styremedlemmer Liv Brandvoll
Beate Larsen
Astrid Skogen (referent)

Sak 34/06 Godkjenning av referat
Referatet fra møtet den 14. november ble godkjent.

Sak 35/06 Årsmøtet

Vi samles på Soria Moria (den store salen) lørdag 20. januar, kl. 18.30.
Innholdet spikres på et nytt styremøte, tidlig i januar (se eventuelt)

Sak 36/06 Nyhetsbrevet

Marianne legger info om tid/sted for årsmøtet inn i nyhetsbrevet, sender dokumentet til hele styret og ber Kristoffer sende det ut på den gamle fellesmailen.
Fellesmailen fungerer fremdeles ikke: Livs ektemann Christer må bistå Lise i å finne feilen og rette den opp, men rekker det ikke før på nyåret.
I mellomtiden sprer styret det elektroniske nyhetsbrevet til alle sine kontakter: vi bruker jungeltelegrafen!
Papirversjon sendes ut til alle betalende medlemmer – de har vi adressen på.
Marianne, Liv og Viggo samles til pakkemøte torsdag 21. kl. 16.30.

Sak 37/06 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendring står i nyhetsbrevet og det er åpent for debatt på nettsiden.
Styret er delt: to ønsker å utvide til de som har påbegynt 3-årige studier med sikte på å ta bac’en, de andre vil ikke endre vedtektene.
Saken tas opp til endelig avstemming på årsmøtet.

Sak 38/06 Eventuelt

38.1 Brosjyre
Astrid ønsker at vi finner en ”prosjektleder” som kan koordinere arbeidet med å oppdaterte informasjonsheftet om ordningen. Dette blir en sak for det påtroppende styret.

38.2 Bilag til regnskapet
Alle bilag på utlegg må sendes til Liv, slik at hun har alt på plass til regnskapet skal gjennomgås tidlig i januar.

38.3 Nytt styremøte
Marianne kaller inn til et nytt styremøte tirsdag 9. januar kl. 17.30: vi skal da forberede årsmøtet!