08-03 Referat fra styremøte 13.03.2008

Møte Les Anciens 13.03.08 1. Referat og agenda fra forrige møte – godkjent 2. Fellesmail: nye artikler lagt ut på vår webside. Styret legger ut en ny informasjon om feiringen i Rouen. Deretter sender styret en fellesmail til medlemmene. Astrid lager forslag til mail. Styret tar kontakt med Gange Rolv for uoffisielt program. Sette innFortsett å lese «08-03 Referat fra styremøte 13.03.2008»

08-02 Referat fra styremøte 14.02.2008

Konstituerende styremøte nr. 02/08 Sted: Oscarsgate 23 Tid: Torsdag 14. februar 2008 Tilstede: Styreleder Astrid Skogen (referent) Styremedlemmer Lise Angell Mads Haugen Hans Ola Haavelsrud Torkjell Hanisch Margrethe Bergmål Lars Berg Malvik Frafall: Morten Lindbäck Susanne Vinje Mari Vonen Sak 01/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 02/08 Godkjenning avFortsett å lese «08-02 Referat fra styremøte 14.02.2008»

07-09 Referat fra styremøte 13.12.2007

Styremøte 13.12.07 Tilstede: Mads, Astrid, Susanne, Morten, Hans-Ola, Beate Sak 1: Møte med Tor-Audun Danielsen Søknadsfrist i forhold til ny ettertaker etter Tor-Audun Danielsen går ut i denne måneden. Søkerlisten blir sikkert klart i Januar. Internettsiden: Må få oppdatert siden, ihvertfall få opp at siden er under konstruksjon Dugnad i Les Anciens for å leggeFortsett å lese «07-09 Referat fra styremøte 13.12.2007»

07-08 Referat fra styremøte 15.11.2007

Sted: ISCO Groups kontor Tilstede: Styreleder: Astrid Skogen (referent) Styremedlemmer: Mads Haugen Morten Lindbaek Lise Angell Sak 31/07 Godkjenning referat og agenda Referat ble godkjent, på agenda ble saken om rekruttering tatt bort siden Hans Ola ikke var til stede. Sak 32/07 Jubileum 2008 Astrid har mailet Danielsen i FIVA og etterspurt hva som skjerFortsett å lese «07-08 Referat fra styremøte 15.11.2007»

07-07 Referat fra styremøte 18.10.2007

Tilstede: Mads, Astrid, Hans-Ola, Susanne Sak 1: Key Issues fra forrige møte Facebook: Susanne legge ut kontingentinformasjon Webside: kontingentinformasjon (Lise) Erfaringsrapport grillfest: Mads har laget et inspill som han sender til styret Sak 2: Jubileum 2008. Rouen 90 år Hva vil vi ikke ha til jubileet? Ikke 17. mai da det vil være problemer åFortsett å lese «07-07 Referat fra styremøte 18.10.2007»

07-06 Referat fra styremøte 06.09.2007

Tilstede: Astrid, Beate, Mads, Morten, Lise og Susanne 1.Godkjenning referat Ok 2.Nyhetsbrev: a.Mye bra tilbakemelding av nyhetsbrevet b.Mye lettere å sende ut elektronisk (Layout, sider etc.). Men papir utgave sendes ut til jul i hardcopy (men også i softcopy) 3.Medlemmer: a.Per i dags dato har Les Anciens kun 60 betalende medlemmer. Dette er noe styretFortsett å lese «07-06 Referat fra styremøte 06.09.2007»

07-05 Referat fra styremøte 12.06.2007

Rekruttering Hans Ola informerte om det rekrutteringsarbeidet som må gjøres. Han mener vi bør danne en gruppe med studenter som kan gjøre ulikt arbeid for rekruttering. Det gjelder da utdanningsmesser, avisoppslag og skolebesøk. Hans Ola har laget et memo som han har sendt til styret hvor de ulike rollene til gruppen og Les Anciens skalFortsett å lese «07-05 Referat fra styremøte 12.06.2007»

07-04 Referat fra styremøte 03.05.2007

Sted: ISCO group kontor Tid: 03.05.07 Tilstede: Styreleder: Astrid Skogen Styremedlemmer: Hans Ola Haavelsrud Mads Haugen Morten Lindbaek Susanne Vinje (referent) Mari Vonen Sak 01/07 Godkjenning referat Referat godkjent av styret Sak 02/07 Rekruttering Det er kun 5 søkere til Rouen, 43 jenter til Bayeux og Lyon. Rouen vil i alle fall ha 3 plasserFortsett å lese «07-04 Referat fra styremøte 03.05.2007»

07-03 Referat fra styremøte 29.03.2007

Sted: ISCO group kontor Tid: 29.03.07 Tilstede: Styreleder: Astrid Skogen Styremedlemmer: Lise Angell Hans Ola Haavelsrud Mads Haugen Beate Larsen Susanne Vinje (referent) Mari Vonen Sak 01/07 Godkjenning av referat Referat fra møtet den 22. februar ble godkjent Sak 02/07 Rekruttering Astrid og Hans Ola har hatt et møte med Tor Audun Danielsen i FIVA.Fortsett å lese «07-03 Referat fra styremøte 29.03.2007»