07-07 Referat fra styremøte 18.10.2007

Tilstede: Mads, Astrid, Hans-Ola, Susanne Sak 1: Key Issues fra forrige møte Facebook: Susanne legge ut kontingentinformasjon Webside: kontingentinformasjon (Lise) Erfaringsrapport grillfest: Mads har laget et inspill som han sender til styret Sak 2: Jubileum 2008. Rouen 90 år Hva vil vi ikke ha til jubileet? Ikke 17. mai da det vil være problemer åFortsett å lese «07-07 Referat fra styremøte 18.10.2007»

07-06 Referat fra styremøte 06.09.2007

Tilstede: Astrid, Beate, Mads, Morten, Lise og Susanne 1.Godkjenning referat Ok 2.Nyhetsbrev: a.Mye bra tilbakemelding av nyhetsbrevet b.Mye lettere å sende ut elektronisk (Layout, sider etc.). Men papir utgave sendes ut til jul i hardcopy (men også i softcopy) 3.Medlemmer: a.Per i dags dato har Les Anciens kun 60 betalende medlemmer. Dette er noe styretFortsett å lese «07-06 Referat fra styremøte 06.09.2007»

07-05 Referat fra styremøte 12.06.2007

Rekruttering Hans Ola informerte om det rekrutteringsarbeidet som må gjøres. Han mener vi bør danne en gruppe med studenter som kan gjøre ulikt arbeid for rekruttering. Det gjelder da utdanningsmesser, avisoppslag og skolebesøk. Hans Ola har laget et memo som han har sendt til styret hvor de ulike rollene til gruppen og Les Anciens skalFortsett å lese «07-05 Referat fra styremøte 12.06.2007»

07-04 Referat fra styremøte 03.05.2007

Sted: ISCO group kontor Tid: 03.05.07 Tilstede: Styreleder: Astrid Skogen Styremedlemmer: Hans Ola Haavelsrud Mads Haugen Morten Lindbaek Susanne Vinje (referent) Mari Vonen Sak 01/07 Godkjenning referat Referat godkjent av styret Sak 02/07 Rekruttering Det er kun 5 søkere til Rouen, 43 jenter til Bayeux og Lyon. Rouen vil i alle fall ha 3 plasserFortsett å lese «07-04 Referat fra styremøte 03.05.2007»

07-03 Referat fra styremøte 29.03.2007

Sted: ISCO group kontor Tid: 29.03.07 Tilstede: Styreleder: Astrid Skogen Styremedlemmer: Lise Angell Hans Ola Haavelsrud Mads Haugen Beate Larsen Susanne Vinje (referent) Mari Vonen Sak 01/07 Godkjenning av referat Referat fra møtet den 22. februar ble godkjent Sak 02/07 Rekruttering Astrid og Hans Ola har hatt et møte med Tor Audun Danielsen i FIVA.Fortsett å lese «07-03 Referat fra styremøte 29.03.2007»

07-02 Referat fra styremøte 22.02.2007

Konstituerende styremøte nr. 02/07 Sted: Oscarsgate 23 Tid: Torsdag 22. februar 2007 Tilstede: Styreleder Astrid Skogen (referent) Styremedlemmer Lise Angell Mads Haugen Hans Ola Haavelsrud Beate Larsen Morten Lindbäck Susanne Vinje Mari Vonen Sak 04/07 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 05/07 Godkjenning av årsmøtereferat og oppfølging av vedtak ForFortsett å lese «07-02 Referat fra styremøte 22.02.2007»

07-01 Referat fra styremøte 11.01.2007

Referat fra styremøte nr. 1/07 Sted: Viggo Langes kontor Tid: Torsdag 11.januar 2007 Tilstede: Styreleder Marianne Heir Styremedlemmer Liv Brandvoll Kristoffer Nordheim Lise Angell (referent) Sak 01/07 Godkjenning av referat Referatet fra forrige møte ble godkjent. Sak 02/07 Årsmøtet og mottakelse på ambassaden Marianne har skrevet kontrakt med Soria Moria for leie av storsalen. ViFortsett å lese «07-01 Referat fra styremøte 11.01.2007»

06-06 Referat fra styremøte 18.12.2006

Referat fra styremøte nr. 6/06 Sted: Viggo Langes kontor Tid: Mandag 18. desember 2006 Tilstede: Styreleder Marianne Heir Styremedlemmer Liv Brandvoll Beate Larsen Astrid Skogen (referent) Sak 34/06 Godkjenning av referat Referatet fra møtet den 14. november ble godkjent. Sak 35/06 Årsmøtet Vi samles på Soria Moria (den store salen) lørdag 20. januar, kl. 18.30.Fortsett å lese «06-06 Referat fra styremøte 18.12.2006»