Årsfest 2012

Invitasjon til helaften med Les Anciens fredag 13. januar

I år har vi valgt å samkjøre mottagelsen og årsmøtet/middagen for at flest mulig kan bli med på begge arrangementene. Vi håper at du kommer!

Program
Kl. 17.00: Mottagelse i den Franske Ambassaden, Drammensveien 80
Kl. 19.15: Årsmøte hos ConSenzo på Solli plass, Henrik Ibsens gate 90
Kl. 20.30: Festmiddag hos ConSenzo på Solli plass, Henrik Ibsens gate 90

Meld deg på via denne linken: http://web.questback.com/curiousas/lesanciensmottagelse/

Mottagelse kl. 17
Den franske ambassadøren ønsker oss velkommen i sin residens i Drammensveien 80 fredag 13.januar kl 17.00 – tradisjonen tro blir det kanapeer, boblevann, fransk konversasjon og seksjonsmimring på det nye året.

Årsmøte og festmiddag kl. 19.15
Rett etter mottagelsen ønsker Les Anciens velkommen til årsmøte med påfølgende festmiddag hos ConSenzo på Solli plass (Henrik Ibsens gate 90). Årsmøtet starter kl 19.15 – der styret bl.a. gjør rede for foreningens aktiviteter og årets høydepunkter. Kl 20.30 starter selve middagen.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å bli med på det som kommer til å bli årets “Les Anciens”-fest.

Saksliste og årsmøtedokumenter blir etter hvert lagt ut på http://www.les-anciens.net. Du kan delta på hele eller deler av kvelden etter å ha betalt din kontingent for 2012 på kr 150. Blir du med på middagen, koster den i tillegg kr 350.

Du kan også sende en e-post til solveig@gorset.no eller sms til 917 93 507. Påmeldingsfristen er 6. januar 2012.

Vi vil vinne!
Sett i gang jungeltelegrafen på eget kull og kullene rundt deg – dette er en flott anledning til å treffes igjen! Det vanker en pris til det kullet som samler flest deltagere på årsfesten.

Betaling
Kontingent for 2012 på kr 150 og betaling for årsfesten på kr 350 (inkl. mat) gjøres til:
Kontonummer 0540 14 56378
Les Anciens v/Morten Henriksen
Hasleveien 15A
0571 Oslo

%d bloggere liker dette: