07-02 Referat fra styremøte 22.02.2007

Konstituerende styremøte
nr. 02/07

Sted: Oscarsgate 23
Tid: Torsdag 22. februar 2007

Tilstede: Styreleder Astrid Skogen (referent)
Styremedlemmer Lise Angell
Mads Haugen
Hans Ola Haavelsrud
Beate Larsen
Morten Lindbäck
Susanne Vinje
Mari Vonen

Sak 04/07 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 05/07 Godkjenning av årsmøtereferat og oppfølging av vedtak

For å sikre at kun halvparten av styret er på valg samme år, vil Lise Angell og Mari Vonen være valgt for et år. De ”tar over” det året som gjensto av Astrid Skogens og Kristoffer Nordheims to-årige periode fra 2006.
Med denne spesifiseringen ble årsmøtereferatet vedtatt.
Lise publiserer årsmøtereferatet.

Vedtektene endres i tråd med årsmøtevedtaket og publiseres på nettsiden.
Rekruttering til foreningen skal prioriteres, og styret står ved sin ambisjon om å knytte 100 medlemmer til Les Anciens.
Rekruttering til seksjonene vil også være en sentral oppgave. Styret ønsker å videreføre en god dialog med FIVA, og å tenke nytt ift en tettere dialog og samarbeid med nylig uteksaminerte og eksisterende studenter ved seksjonene.

Sak 06/07 Aktivitetsplan 2007

Aktivitetsplan 2007, skrevet av styrets forrige leder, ble godkjent på årsmøtet. Dokumentet bærer imidlertid preg av mange års ”gjenbruk” ift form og innhold. Det påtroppende styret ønsker å spisse sitt fokus rundt noen prioriterte områder.

Et utvidet debatt om hva vi ønsker å oppnå og arbeide med omfattet følgende punkter:

Rekruttering til foreningen:
Vi må kunne tilby det medlemmene ønsker: å holde kontakten med hverandre gjennom søk i en godt fungerende database, sosiale arrangementer og medlemsmøter.
Styret må kjøre i gang en dugnad for å oppdatere kontaktinformasjon i basen:
Lise sender Astrid personlisten fra databasen (excell), Astrid sender videre til hele styret som samler inn kontaktdetaljer på dem de kjenner (e-post, mobilnummer).
Lise utreder til neste styremøte hvordan mobil/sms kan brukes som kommunikasjonskanal med medlemmer.
Vi forfatter en ”rekrutteringsmail” på neste styremøte, som vi alle sender til våre nettverk.
”Gratisordninger” som medlemskapsbonus: kan det tenkes at Les Anciens kan tilby sine medlemmer gratis bruk av Det franske kultursenterets mediatek? Spørsmålet bør luftes i et møte med kultursenteret.

Sosiale arrangementer og informasjonsarbeid:
Valgvake 6. mai: vi inviterer medlemmer til å samles i påvente av resultatet for 2. runden av presidentvalget!
Alle styremedlemmene tenker på mulige steder: vi trenger servering og en storskjerm med tilgang til en kanal som sender fra valget. Centre Culturel? Utesteder?
Beate sjekker hvilke TV-kanaler som sender.
Styret ønsker å sende ut et to nyhetsbrev: et elektronisk før sommeren og et per post i desember m/ giro for innbetaling og informasjon om årsmøtet. Utover dette sendes to fellesmailer med informasjon om at der er ferske artikler på nettsiden – en i mars og en i september.
Styret ønsker å få en oversikt ift hvordan historisk materiale fra seksjonene (kan) tas vare på. Hva har vært gjort tidligere (sjekke med Jan Borgen/Hedvig) og hva kan gjøres (Riksarkivet/Nasjonalbiblioteket)?
Styret imøteser ideer til temakvelder/medlemsmøter. Quiz? Kåseri?

Styrets arrangementskalender for 2007 blir som følger:
Mars: fellesmail – vi har ferske artikler på nettsiden!
April: fredagspils – vi drikker inn styret!
Mai: medlemsmøte – valgvake!
Juni: elektronisk nyhetsbrev
Juli: fredagspils
August: grillfest i Frognerparken
September: fellesmail – vi har ferske artikler på nettsiden!
Oktober: temakveld – Beaujoulais Nouveau?
November: fredagspils – med faglig innslag/tema?
Desember: nyhetsbrev i posten
Januar: årsmøte!

Rekruttering til seksjonene:
Ansvarlig Tor Audun Danielsen i FIVA var på mottakelsen på ambassaden, det er viktig å inkludere ham på våre arrangementer og opprettholde en god dialog.
Les Anciens er bedt om å bistå arbeidet med en ny informasjonsbrosjyre.
Astrid kontakter Danielsen og ber om et møte sammen med rekrutteringsansvarlig. Formålet vil være å få kartlagt hva Les Anciens kan bidra med og hvordan – tilsvarende for FIVA.
Vi må også se på hvordan vi kan knytte nåværende studenter og nylig uteksaminerte til rekrutteringsarbeidet på utdanningsmesser og skolebesøk.
Rekrutteringsansvarlig vil koordinere og styre dette arbeidet.

Nettverk og relasjonsbygging:
Astrid ber om et møte med Centre Culturel sammen med Beate (valgvake, mediatek, medlemsmøte om deres tilbud?).
Astrid følger opp kontakten med foreningen Les Amis i Bayeux, med Jean-Marc Capello og foreningen for anciens fra Corneille, samt inviterer til seksjonslederne til en nærmere dialog om samarbeid og informasjonsaktiviteter.
Morten sender Astrid kontaktdetaljene til sekretærene på den franske ambassaden, som vi kanskje også burde invitere til et hyggelig møte?

Astrid lager et nytt plandokument som oppsummerer styrets aktiviteter for 2007.

Sak 07/07 Konstituering av styret

Styret diskuterte seg fram til følgende ansvarsfordeling, som alle kan leve godt med:
Leder: Astrid
Sekretær/nestleder: Susanne
Kasserer: Mari
Rekruttering: Hans Ola
Nettside & personbase: Lise
Nyhetsbrev: Beate
Arrangementer: Mads
Mottakelse på ambassaden: Morten

Mari, Mads og Susanne sitter også i nyhetsredaksjonen.

Sak 08/07 Eventuelt – møtedatoer

Møtene blir holdt kl. 17.30 i Oscarsgate 23. Forslag:
torsdag 29. mars
torsdag 3. mai
tirsdag 12. juni
torsdag 6. september
torsdag 18. oktober
torsdag 15. november
torsdag 13. desember (pakkemøte?)

Vel møtt til neste møte 29. mars!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: