Le Gros-Horloge, et landemerke fra 1300-tallet. Hvem husker ikke denne fra sin tid ved seksjonen?

Det arrangeres en guidet tur i Rouen søndag kl. 10.30 for alle som ønsker det. Turene arrangeres på fransk eller engelsk. Turene legges opp etter beste evne i tråd med ønsker som ble meddelt i spørreundersøkelsen i mai.

Ytterligere informasjon inkl. oppmøtested annonseres på et senere tidspunkt.